Поверителност и Общи условия


Общите условия съдържат описанието на предоставяните от Еко Комфорт Дизайн ЕООД услуги и уреждат взаимоотношенията на основание Глава IV, раздел I „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП между Еко Комфорт Дизайн ЕООД" и потребителите на Услуги през сайта "http://ecocomfortdesign.com". Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Дефиниции валидни за тези Общи условия:

1. "http://ecocomfortdesign.comе сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на Еко Комфорт Дизайн ЕООД;

2. Еко Комфорт Дизайн ЕООД е търговското дружество с ЕИК BG204302425, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдивбул."6-ти септември" №208. Адресите, на които дружеството изпълнява дейността си и актуална контактна информация са достъпни в секция Контакти“Еко Комфорт Дизайн ЕООД" е лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност и всички цени в сайта са с включен ДДС.

3. Потребител е всяко физическо и юридическо лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта.

4. Сайт, преведено от английски “website”, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материали форматирани посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

5. Услуги, предоставяни посредством сайта на потребителите, са услуги като: продажба и доставка на стоки чрез този сайт. Услугите предоставяни на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанията на сайта.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра обслужващ сайта или чрез заплащане на платени услуги предлагани от него, Потребителя се съгласява изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, “Еко Комфорт Дизайн" (търговецът) е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Име, седалище и адрес на търговеца: фирма “
Еко Комфорт Дизайн ЕООД", гр. Пловдивбул."6-ти септември" №208.
2. Данни за кореспонденция: тел. за връзка:
 +359 877 449 117, имейл адрес: office@ecocomfortdesign.com, адрес за кореспонденция: гр. Пловдивбул."6-ти септември" №208.
3. Фирма “
Еко Комфорт Дизайн ЕООД" е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта са с включено ДДС (без допълнителни такси) и са обозначени по ясен и разбираем начин. Стойността на разходите за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цените на стоките, но може ясно да се види при изготвянето на поръчка и коректното попълване на адрес за получаване на клиента.
4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин
а е Комисията за защита на потребителите.
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Условията за плащане, доставка и изпълнение, при които 
Еко Комфорт Дизайн ЕООД" се задължава да достави стоките или да извърши услугите, са описани подробно в сайта.
8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Общи правила и условия за използване на сайта

„http://ecocomfortdesign.com“ е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чиито създател и собственик е фирма Еко Комфорт Дизайн ЕООД"Еко Комфорт Дизайн" Ви дава право да зареждате и разглеждате всички текстови и визуални материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба и с нетърговска цел и при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, видео материали и друга информация, създадена и поместени на сайта от екипа на Еко Комфорт Дизайн ЕООД", са собственост на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" (или се разпространяват свободно в интернет пространството) и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р. България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

Еко Комфорт Дизайн ЕООД" не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта ниЕко Комфорт Дизайн ЕООД" запазва правото си да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не е с комерсиална цел и не причинява вреди за 
сайта и Еко Комфорт Дизайн ЕООД" и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" и посочване на линк към уебсайта. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд уебсайт. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Еко Комфорт Дизайн ЕООД" си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

Разрешава се използване на текстове и снимки от каталожната част на 
сайта за комерсиални цели след подписано споразумение. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" за съответния вид използване.

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. 
Еко Комфорт Дизайн ЕООД" не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Еко Комфорт Дизайн ЕООДпо никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Натискайки бутона "Потвърдете поръчката", потребителят поема задължение за заплащане на сумата по поръчката.

Промяна на цени/характеристики на продукти

Всички цени, посочени в сайта, са с включен ДДС и не включват цена за доставка! Еко Комфорт Дизайн ЕООД" си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Поради организационни и технологични причини е възможно забавяне в актуализирането на някои цени в сайта. При поръчка с малка разлика между актуалната и обявената цена, Еко Комфорт Дизайн ЕООД" поема разликата в цената за своя сметка и потребителя заплаща обявената цена. Ако съществува съществена разлика между актуалната и обявената цена, клиента бива уведомен своевременно по телефона с възможност да се откаже от поръчката, ако актуалната цена не го удовлетворява. Екипа на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" насърчава потребителите винаги да сигнализират за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране. 

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, фирма 
Еко Комфорт Дизайн ЕООД" си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обeзщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи в двете посоки.
Съобщението за намалени цени в продуктовата страница е с поставяне на новата цена преди старата (която се показва задраскана).

Всяка онлайн поръчка се потвърждава по телефона и се изпълнява след изричното потвърждение на желанието за покупка на конкретни стоки от страна на клиента.


Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат за продажба и/или не са достъпни за покупка в момента на поръчка. Екипът на Еко Комфорт Дизайн ЕООД" се старае да предоставя актуална информация относно моментните стокови наличности, но поради технически и организационни причини сайта не гарантира 100% актуалност на тази информация. За да проверите със сигурност за наличността на даден продукт/и свържете се с нас на посочените координати за връзка.

Ограничение на отговорността

Еко Комфорт Дизайн ЕООД", неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, (включително щети от пропуснати ползи), от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо сайта за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на стоки, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Защита на личните данни на потребителите

Еко Комфорт Дизайн ЕООД" се задължава да защитава предоставените от Вас лични данни по време на регистрацията Ви в сайта. Подадената от Вас информация е конфиденциална и няма да бъде предоставяна на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността на личните данни се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви. Еко Комфорт Дизайн ЕООД" ще използва личните Ви данни само, за да може да изпълни поетите към вас ангажименти предполагащи употребата им – изпълнение на поръчка, отговор на запитване, изготвяне на оферти и специални предложения по желание на потребителя.

Отказ от стоката

Според ЗЗП, Вие, като потребители (важи за физически лица) имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 15 работни дни от получаването на стоката и само в случай, че тя не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена при доставката.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим в пълен размер заплатената от Вас стойност на стоката не по-късно от 30 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При възникване на спорове от различно естество, които не са регламентирани в гореописаните условия за ползване, се позоваваме на фирмената ни политика, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Ще направим всичко необходимо, за да останете доволни от нашето обслужване.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.